งานเดินสายไฟเบอร์ออฟติกเพื่อโครงข่ายขนาดเล็ก (ตั้งแต่ระยะ 200 เมตรขึ้นไป)

         เนื่องจากในปัจจุบันราคาวัสดุอุปกรณ์ของระบบไฟเบอร์ออฟติกมีราคาที่ถูกลงหากเทียบกับในอดีตที่ผ่านมา ประกอบกับประสิทธิภาพสูงในการถ่ายทอดสัญญาณของสายไฟเบอร์ออฟติกโดยปราศจากการรบกวนจากสนามแม่เหล็กของระบบไฟฟ้ากำลัง จึงทำให้มีการนำระบบสายสัญญาณไฟเบอร์ออฟติกไปใช้ทดแทนระบบสายสัญญาณประเภทอื่นๆอย่างแพร่หลาย ส่วนหนึ่งก็เพราะข้อจำกัดทางกายภาพและทางเทคนิคของระบบสายสัญญาณทองแดง

         สายไฟเบอร์ออฟติกจึงถูกนำไปใช้เป็น Back-Bone ของระบบโครงข่ายสื่อสารขนาดเล็ก เช่น ระบบเน็ตเวิร์คภายในอาคารสำนักงาน หรือ การเชื่อมโยงระบบเน็ตเวิร์คระหว่างชั้นของอาคารสำนักงาน, ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ภายในอาคาร หรือภายในหมู่บ้าน หรือระบบสื่อสารอื่นๆ เช่น ระบบสื่อสารของเครื่องจักรภายในโรงงาน

         เพื่อตอบสนองต่อความต้องการระบบโครงข่ายสื่อสารขนาดเล็กเหล่านี้ สยามไฟเบอร์ จึงจัดทีมงาน (เรียกว่า ทีม Small System Solution : 3S) คอยให้บริการงานเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟเบอร์ออฟติกสำหรับโครงข่ายสื่อสารขนาดเล็กไว้โดยเฉพาะ  รวมถึงให้บริการการเข้าสายแบบ Fusion Splice และทดสอบสายสัญญาณไฟเบอร์ออฟติกแบบ OTDR อย่างครบวงจร โดยการให้บริการเริ่มต้นจากความยาวของสายสัญญาณไฟเบอร์ออฟติกตั้งแต่ 200 เมตรขึ้นไป

 

พิเศษ!!! อัตราค่าบริการงานเดินสายเทียบเท่ากับงานเดินสายไฟเบอร์ออฟติกในระบบโครงข่ายขนาดใหญ่

 

รายชื่อลูกค้า Small System Solution (3S)

1. บริษัท อิมแพค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 

2. บริษัท มาสเตอร์ โซลูชั่น จำกัด

3. บริษัท แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด

4. โรงเรียนกวดวิชาดังใจ (On Demand)

5. บริษัท ไทยฟูดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

6. Swissotel Le Concorde Bangkok

7. บริษัท ซันเน็กซ์ อินดัสเตรียล จำกัด

Visitors: 116,360