หน่วยงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ และองค์กรระหว่างประเทศ

1. กองวิศวกรรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณะสุข

2. กรมทางหลวงชนบท (พหลโยธิน)

3. สถานีไฟฟ้าแรงสูงภาชี (พระนครศรีอยุธยา)

4. พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ ร๙กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

5. สนามบินสุวรรณภูมิ การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย (AOT)

6. สะพานพระราม ๘. สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร

7. JUSMAG (Thai)

8. ธนาคาร เดอะรอยัลแบงค์อ๊อฟสกอตแลนด์ (สาขาประเทศไทย)

Visitors: 93,777