หน่วยงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ และองค์กรระหว่างประเทศ

1. กองวิศวกรรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณะสุข

2. กรมทางหลวงชนบท (พหลโยธิน)

3. สถานีไฟฟ้าแรงสูงภาชี (พระนครศรีอยุธยา)

4. พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ ร๙กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

5. สนามบินสุวรรณภูมิ การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย (AOT)

6. สะพานพระราม ๘. สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร

7. JUSMAG (Thai)

8. ธนาคารเดอะรอยัลแบงค์อ๊อฟสกอตแลนด์ (สาขาประเทศไทย)

9. สะพานพระราม ๙. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (BHMS)

10. สะพานนนทบุรี. กรมทางหลวง

11. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (โรงไฟฟ้าบางประกง)

12. สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (OAP)

13. เทศบาลนครภูเก็ต (ถนนถลาง-ถนนรมณีย์) : IoT Smart Pole

14. เทศบาลราไวย์ (แหลมพรหมเทพ) : IoT Smart Pole

15. เทศบาลตำบลบ้านฉาง (หาดบ้านฉาง-ระยอง) : IoT Smart Pole

16. เทศบาลนครขอนแก่น : IoT Smart Pole

 

Visitors: 116,360