ระบบ Full-Fiber Network (FFN)

ระบบ Full-Fiber Network (FFN)

       FFN คือการออกแบบระบบเน็ตเวิร์คภายในองค์กร สำนักงาน หรือบ้านพักอาศัย โดยใช้สื่อ (Media) ที่เป็นระบบใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) ทั้งระบบ โดยไม่มีการใช้ระบบสายนำสัญญาณแบบ UTP ในโครงข่ายเลย ซึ่งเริ่มจากการนำสัญญาณจาก ISP (แบบไฟเบอร์ออฟติก) ต่อเข้าอุปกรณ์โครงข่ายที่เป็นใยแก้วนำแสงตั้งแต่ Router ไปจนถึงอุปกรณ์ปลายทางเช่น คอมพิวเตอร์ PC หรือ Server โดยสื่อสารผ่านการ์ดไฟเบอร์ออฟติก (Fiber Ethernet Card) 

       ในปัจจุบันการสื่อสารในระบบใยแก้วนำแสงสำหรับผู้ใช้ทั่วไปสามารถรองรับการทำงานที่ระดับ 1Gbps – 10Gbps โดยการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองต่อการใช้งานของระบบเครือข่ายที่มีความต้องการสูงขึ้นอยู่เสมอ ซึ่งในปัจจุบันปี 2020 ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสื่อสารได้เริ่มมีการทดสอบใช้ระบบโครงข่ายใยแก้วนำแสงที่ระดับความเร็ว 100Gbps แล้ว  

        ดังนั้นความสามารถการเชื่อมต่อข้อมูลให้สามารถสื่อสารความเร็วที่สูงขึ้นกว่า 10Gbps สำหรับผู้ใช้งานทั่วไปย่อมต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนในอนาคตอันใกล้ การวางระบบโครงข่ายพื้นฐานจึงจำเป็นที่จะต้องรองรับต่อการพัฒนาของเทคโนโลยีในอนาคต ระบบ FFN จึงเป็นแนวทางการวางระบบสื่อสารสำหรับรองรับเทคโนโลยีที่ดีที่สุดในปัจจุบัน และเพื่อรองรับเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอีก 10 ปีข้างหน้า

        บริษัท สยาม ซิมโพเซียม จำกัด เป็นบริษัทแรกที่เริ่มทำการวางระบบ FFN ให้กับหน่วยงานขนาดเล็ก รวมถึงบ้านพักอาศัยที่ต้องการใช้ระบบสื่อสารที่มีความเร็วสูงเทียบเท่ากับองค์กรขนาดใหญ่ โดยกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการใช้ระบบ FFN คือ

-    บ้านพักอาศัยที่ต้องการระบบเน็ตเวิร์คภายในรองรับการสื่อสารความเร็วสูงและรองรับเทคโนโลยีในอนาคต โดยในปัจจุบันสามารถใช้เน็ตเวิร์คที่ความเร็วตั้งแต่ 1-10 Gbps ได้

 -     สำนักงาน หรือ ออฟฟิศขนาดเล็ก ถึงขนาดกลาง ที่ทำงานต้องอาศัยการถ่ายโอน หรือส่งผ่านข้อมูลเป็นจำนวนมาก เช่น สตูดิโอภาพและเสียง, งานผลิตสื่อดิจิตอล, งานที่มีระบบ Steaming หรือ VDO Conference

 -     หน่วยงานขนาดเล็ก ถึงขนาดกลางที่ต้องการระบบสื่อสารภายในที่มีเสถียรภาพสูง เพื่อรองรับฐานข้อมูลภายในองค์การที่มีขนาดใหญ่มาก

 

 

         บริษัท สยาม ซิมโพเซียม จำกัด จะทำหน้าที่ในการออกแบบ พร้อมติดตั้งระบบ FFN และจัดหาอุปกรณ์ทั้งหมดให้ โดยผู้ใช้งานเพียงเตรียมอุปกรณ์พื้นฐานเช่นเครื่องคอมพิวเตอร์มาเชื่อมต่อเข้าระบบก็สามารถใช้งานได้ทันที

        ลูกค้าท่านใดสนใจระบบ FFN กรุณาติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 080-900-1977 (8.00-18.00น ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)

Visitors: 116,360