พื้นที่ให้บริการ : สมุทรปราการ-สมุทรสาคร-นครปฐม-ชลบุรี-ระยอง-ฉะเชิงเทรา

ค่าบริการดังนี้

 

                                     บริการ          

      ค่าบริการ        ค่าเดินทาง  

  งานเดินสายและติดตั้ง

              กรุณาติดต่อ
  Fusion Splice with VFI Test     

 จำนวนน้อยกว่า 12 Core

  4,500 บาท

 8 บาท/กม.

  (ไป-กลับ)

 จำนวน 12 Core ถึง 48 Core

  400 บาท/Core 

 จำนวน 49 Core ถึง 128 Core 

  350 บาท/Core

 จำนวนมากกว่า 128 Core

              กรุณาติดต่อ
  OTDR Test with Report

 จำนวนน้อยกว่า 12 Core

  2,500 บาท

 8 บาท/กม.

  (ไป-กลับ)

 จำนวน 12 Core ถึง 48 Core

  200 บาท/Core

 จำนวน 49 Core ถึง 128 Core

  150 บาท/Core

 จำนวนมากกว่า 128 Core

              กรุณาติดต่อ

 

 * หมายเหตุ การคำนวณระยะทางเริ่มต้นจาก สนามบินสุวรรณภูมิ-สมุทรปราการ

Visitors: 68,207