สยามไฟเบอร์

ระบบ Full-Fiber Network (FFN)

        FFN คือการออกแบบระบบเน็ตเวิร์คภายในองค์กร สำนักงาน หรือบ้านพักอาศัย โดยใช้สื่อ (Media) ที่เป็นระบบใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) ทั้งระบบ โดยไม่มีการใช้ระบบสายนำสัญญาณแบบ UTP ในโครงข่ายเลย ซึ่งเริ่มจากการนำสัญญาณจาก ISP (แบบไฟเบอร์ออฟติก) ต่อเข้าอุปกรณ์โครงข่ายที่เป็นใยแก้วนำแสงตั้งแต่ Router ไปจนถึงอุปกรณ์ปลายทางเช่น คอมพิวเตอร์ PC หรือ Server โดยสื่อสารผ่านการ์ดไฟเบอร์ออฟติก (Fiber Ethernet Card) 

       บริษัท สยาม ซิมโพเซียม จำกัด เป็นบริษัทแรกที่เริ่มทำการวางระบบ FFN ให้กับหน่วยงานขนาดเล็ก รวมถึงบ้านพักอาศัยที่ต้องการใช้ระบบสื่อสารที่มีความเร็วสูงเทียบเท่ากับองค์กรขนาดใหญ่ โดยกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการใช้ระบบ FFN คือ

-   บ้านพักอาศัยที่ต้องการระบบเน็ตเวิร์คภายในรองรับการสื่อสารความเร็วสูงและรองรับเทคโนโลยีในอนาคต โดยในปัจจุบันสามารถใช้เน็ตเวิร์คที่ความเร็วตั้งแต่ 1-10 Gbps ได้

-   สำนักงาน หรือ ออฟฟิศขนาดเล็ก ถึงขนาดกลาง ที่ทำงานต้องอาศัยการถ่ายโอน หรือส่งผ่านข้อมูลเป็นจำนวนมาก เช่น สตูดิโอภาพและเสียง, งานผลิตสื่อดิจิตอล, งานที่มีระบบ Steaming หรือ VDO Conference

-   หน่วยงานขนาดเล็ก ถึงขนาดกลางที่ต้องการระบบสื่อสารภายในที่มีเสถียรภาพสูง เพื่อรองรับฐานข้อมูลภายในองค์การที่มีขนาดใหญ่มาก

     ลูกค้าท่านใดสนใจระบบ FFN กรุณาติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 080-900-1977 (6.00-18.00)

 

        

ส่วนงานด้านไฟเบอร์ออฟติก (Fiber Optic) ครบวงจร

- งานเดินสายและติดตั้ง (Cabling and Installation) 

- ให้บริการตรวจสอบ และซ่อมแซม ดูแลรักษาระบบสายไฟเบอร์ออฟติกทั้ง Indoor และ Outdoor (Aerial & Underground)

- งานฟิวชั่นสไปซ์ (Fusion Splice)

- งานทดสอบและรายงานผล OTDR (OTDR Test and Report)

- งานขุดดินสำหรับวางแนวท่อสำหรับสายไฟเบอร์ออฟติก 

ยังคงให้บริการท่าน

ด้วยเครื่อง Splicer : Fujikura 60S, 62S, 70S และ 90S (รุ่นใหม่ล่าสุด)

                Singel Mode OTDR : Yokogawa AQ7932, AQ1200 และ AQ1210 (รุ่นใหม่ล่าสุด)

                Multi Mode OTDR : AFL Noyes 

  

โปรโมชั่นพิเศษ! ค่าบริการงาน Fusion Splice (เฉพาะงานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล)

  

                                     บริการ*

     ค่าบริการ         ค่าเดินทาง   
  Fusion Splice with OTDR Test        

 จำนวนน้อยกว่า 12 Core

  3,500 บาท

  8 บาท/กม.

 (ไป-กลับ)

 จำนวน 12 Core ถึง 48 Core

  300 บาท/Core 

 จำนวน 49 Core ถึง 128 Core  

  250 บาท/Core

 จำนวนมากกว่า 128 Core

               กรุณาติดต่อ

ขอราคาพิเศษ

  OTDR Test with Report   

 จำนวนน้อยกว่า 12 Core

  2,000 บาท

 8 บาท/กม.

(ไป-กลับ) 

 จำนวน 12 Core ถึง 48 Core

  150 บาท/Core

 จำนวน 49 Core ถึง 128 Core

  100 บาท/Core

 จำนวนมากกว่า 128 Core

               กรุณาติดต่อ 

ขอราคาพิเศษ

  

 

ค่าบริการงานทดสอบ UTP Cable Certified (เฉพาะงานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล) 

ด้วยเครื่อง UTP Tester (Cable Cerified) : LANTEK II (1GHz) CAT5-CAT5e-CAT6 และ

                                                            : LANTEK III (1GHz) CAT6-CAT7 (รุ่นใหม่ล่าสุด)

 

บริการ*

     ค่าบริการ         ค่าเดินทาง   
  การทดสอบ UTP Cable Certified  

 จำนวนน้อยกว่า 40 จุด (1 วัน)

  4,000 บาท

 

 

8 บาท/กม.

 (ไป-กลับ)

 

 จำนวน 40 ถึง 100 จุด (1 วัน)

  90 บาท/จุด

 จำนวน 100 ถึง 150 จุด (1 วัน) 

  80 บาท/จุด

 จำนวนมากกว่า 150 จุดขึ้นไป

 ค่าแรงวันละ 10,000 บาท 

ทดสอบได้ 150 จุด/วัน

 

 * หมายเหตุ 1. การคำนวณระยะเดินทางเริ่มต้นจาก สนามบินสุวรรณภูมิ-สมุทรปราการ 

                   2. ราคาที่เสนอ มิใช่ราคางานที่ทำบนที่สูงจากพื้นดินเกิน 1.50 ม. และ

                   3. ราคาที่เสนอ ไม่รวมค่าอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในงานติดตั้ง หรือหัว Connector

 

Visitors: 116,357