งานเดินสายไฟเบอร์ออฟติกเพื่อโครงข่ายขนาดเล็ก (ตั้งแต่ระยะ 200 เมตรขึ้นไป)

         เนื่องจากในปัจจุบันราคาวัสดุอุปกรณ์ของระบบไฟเบอร์ออฟติกมีราคาที่ถูกลงหากเทียบกับในอดีตที่ผ่านมา ประกอบกับประสิทธิภาพสูงในการถ่ายทอดสัญญาณของสายไฟเบอร์ออฟติกโดยปราศจากการรบกวนจากสนามแม่เหล็กของระบบไฟฟ้ากำลัง จึงทำให้มีการนำระบบสายสัญญาณไฟเบอร์ออฟติกไปใช้ทดแทนระบบสายสัญญาณประเภทอื่นๆอย่างแพร่หลาย ส่วนหนึ่งก็เพราะข้อจำกัดทางกายภาพและทางเทคนิคของระบบสายสัญญาณทองแดง

         สายไฟเบอร์ออฟติกจึงถูกนำไปใช้เป็น Back-Bone ของระบบโครงข่ายสื่อสารขนาดเล็ก เช่น ระบบเน็ตเวิร์คภายในอาคารสำนักงาน หรือ การเชื่อมโยงระบบเน็ตเวิร์คระหว่างชั้นของอาคารสำนักงาน, ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ภายในอาคาร หรือภายในหมู่บ้าน หรือระบบสื่อสารอื่นๆ เช่น ระบบสื่อสารของเครื่องจักรภายในโรงงาน

         เพื่อตอบสนองต่อความต้องการระบบโครงข่ายสื่อสารขนาดเล็กเหล่านี้ สยามไฟเบอร์ จึงจัดทีมงาน (เรียกว่า ทีม Small System Solution : 3S) คอยให้บริการงานเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟเบอร์ออฟติกสำหรับโครงข่ายสื่อสารขนาดเล็กไว้โดยเฉพาะ  รวมถึงให้บริการการเข้าสายแบบ Fusion Splice และทดสอบสายสัญญาณไฟเบอร์ออฟติกแบบ OTDR อย่างครบวงจร โดยการให้บริการเริ่มต้นจากความยาวของสายสัญญาณไฟเบอร์ออฟติกตั้งแต่ 200 เมตรขึ้นไป

 

พิเศษ!!! อัตราค่าบริการงานเดินสายเทียบเท่ากับงานเดินสายไฟเบอร์ออฟติกในระบบโครงข่ายขนาดใหญ่

 

Visitors: 138,903