หน่วยงานศาล และกระบวนการยุติธรรม

1. ศาลแขวงธนบุรี

2. ศาลแขวงพระนครใต้

3. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ

4. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรี

5. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาท

6. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี

7. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา

8. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี

9. สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๓

10. ศาลจังหวัดสีคิ้ว

11. ศาลจังหวัดยโสธร

12. ศาลจังหวัดภูเขียว

13. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยโสธร

14. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์

15. ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์

16. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี

17. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด

18. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม

19. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ

20. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครพนม

21. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์

22. ศาลจังหวัดกำแพงเพชร

23. ศาลแขวงลำปาง

24. ศาลจังหวัดลำพูน

25. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง

26. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่

27. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย

28. สำนักงานศาลยุติธรรมประจำภาค ๖

29. ศาลแขวงพิษณุโลก

30. ศาลแขวงนครสวรรค์

31. ศาลจังหวัดสวรรคโลก

32. ศาลจังหวัดตาก

33. ศาลจังหวัดแม่สอด

34. ศาลจังหวัดหล่มสัก

35. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก

36. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์

37. ศาลจังหวัดราชบุรี

38. ศาลจังหวัดสุพรรณบุรี

39. ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

40. ศาลจังหวัดสมุทรสาคร

41. ศาลจังหวัดหัวหิน

42. ศาลจังหวัดทองผาภูมิ

43. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม

44. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

45. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม

46. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี

47. สำนักงานศาลยุติธรรมประจำภาค ๘

48. ศาลแขวงสุราษฏร์ธานี

49. ศาลแขวงนครศรีธรรมราช

50. ศาลจังหวัดปากพนัง

51. ศาลจังหวัดชุมพร

52. ศาลจังหวัดหลังสวน

53. ศาลจังหวัดตะกั่วป่า

54. ศาลจังหวัดเวียงสระ

55. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพร

56. ศาลแรงงานภาค ๘

57. สำนักงานศาลยุติธรรมประจำภาค ๙

58. ศาลจังหวัดสงขลา

59. ศาลจังหวัดเบตง

60. ศาลจังหวัดนราธิวาส

61. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง

62. ศาลจังหวัดตลิ่งชัน

63. ศาลจังหวัดพระโขนง

64. ศาลจังหวัดมีนบุรี

Visitors: 68,206