หน่วยงานเอกชน

1. บริษัท มาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด (MTT)

2. บริษัท ระยอง โอเลฟินส์ จำกัด (ROC)

3. บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด (TPE)

4. บริษัท ระยองวิศวกรรมและซ่อมบำรุง จำกัด

5. บริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด (PTT PE)

6. บริษัท เนชั่นแนล สตาชซ์ จำกัด

7. บริษัท สยาม โอกาโมโต จำกัด

8. บริษัท เจเนอรัล มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (GM)

9. บริษัท เชฟโรเลต เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

10. บริษัท สยาม ยิปซั่ม จำกัด

11. บริษัท เดลนีลี่ (ประเทศไทย) จำกัด

12. ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ (BMC)

13. บริษัท เอ็น วาย เค ออโต้ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (NYK)

14. บริษัท ไอเอ็มเอ็มเอส จำกัด (IMMS)

15. บริษัท นูแมพ จำกัด (Numap)

16. บริษัท อิมแพค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 

17. บริษัท มาสเตอร์ โซลูชั่น จำกัด

18. บริษัท แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด (McKey)

19. บริษัท แมคไทย จำกัด (สำนักงานใหญ่)

20. บริษัท ไทยฟูดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (TFI)

21. โรงแรมสวิสโซเทล บางกอก รัชดา

22. บริษัท ซันเน็กซ์ อินดัสเตรียล จำกัด

23. บริษัท เอเซีย ซิลิโคนส์ โมโนเมอร์ จำกัด (ASM)

24. บริษัท แอลแอลไอที (ประเทศไทย) จำกัด (LLIT)

25. บริษัท เอคอมเมิร์ซ จำกัด

26. บริษัท มัลติเฟส เน็ตเวิร์ค จำกัด

27. บริษัท ลากัวร์เทค จำกัด

28. บริษัท อินเทนซีฟ โซลูชั่น จำกัด

29. บริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัด

30. บริษัท เว็บ สวัสดี จำกัด (มหาชน)

31. บริษัท แม่น้ำสแตนเลสไวร์ จำกัด (มหาชน)

32. บริษัท เคอรี่ สยามซีพอร์ต จำกัด

33. บริษัท คอปส์เทคส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

34. บริษัท เอ.พี.ไอ. คอนซัลท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

35. บริษัท ฮอนด้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

36. บริษัท เอด กรุ๊ป จำกัด

37. บริษัท มอนสเตอร์เทค จำกัด

38. บริษัท ลีมูซีน เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

39. บริษัท พลังงานทดแทนเพื่อคนไทย จำกัด

40. บริษัท สแตนด์ไท จำกัด

41. บริษัท ไทยอุน (ประเทศไทย) จำกัด

42. บริษัท เอส.ที. ร่มเกล้า ปิโตรเลียม จำกัด

43. บริษัท เคเอ็นเอส โลจิสติกส์ เซอร์วิส จำกัด

44. บริษัท จีเคเนชั่นเทค จำกัด

45. บริษัท อินเทนซีฟ โซลูชั่น จำกัด  

46. บริษัท เทคโนโลยี ซิสเต็มส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

47. บริษัท ไพร์ม โรด รูฟท็อป จำกัด

48. บริษัท โปรเจค อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

49. บริษัท ดีซายน์ แล็บ จำกัด

50. บริษัท เอ็น.เอส.พี.เค. จำกัด 

51. บริษัท เรกซ์แซม (ประเทศไทย) จำกัด

52. บริษัท ฮิโดรเม็ก คอนสตรัคชั่น อิควิปเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด

53. บริษัท เอ แอนด์ เอ็ม แอดวานซ์ โซลูชั่น จำกัด

54. บริษัท วีคูลเซอร์วิส จำกัด

55. บริษัท 5จี แคททะลิซท์ เทคโนโลยีส์ จำกัด

56. บริษัท ไทย ไลอ้อน เมนทารี จำกัด

 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 138,903