ร่วมงานกับเรา

-

 

         บริษัท สยาม ซิมโพเซียม จำกัด (บริษัทฯ) ผู้ให้บริการงานติดตั้งโครงสร้างพื้นฐานระบบสื่อสาร (Telecommunication Infrastructure) ทั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network) และระบบใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) โดยบริษัทฯได้ให้บริการแก่ทั้งหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน 

         ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทฯได้พัฒนาการให้บริการ และขยายขอบเขตการทำงานมาอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯจึงมีความประสงค์เปิดรับสมัครพนักงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการได้ดียิ่งขึ้น ดังนี้

 

 

 

 

 

 

1.    ช่างติดตั้งภาคสนาม (ช) : จำนวนที่รับสมัคร 2 อัตรา

วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาไฟฟ้า หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

เพศ : ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารฯ หรือผ่านการศึกษา รด. ชั้นปี3)

อายุ : ไม่เกิน 25 ปี

เงินเดือน : 15,000 บาท (ก่อนหักเงินประกันสังคมฯ)

 

 

2.    ช่างติดตั้งภาคสนามชั้น (ส) : จำนวนที่รับสมัคร 2 อัตรา

วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) สาขาไฟฟ้า หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

เพศ : ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารฯ หรือผ่านการศึกษา รด. ชั้นปี3)

อายุ : ไม่เกิน 25 ปี

เงินเดือน : 15,000 บาท (ก่อนหักเงินประกันสังคมฯ) + 2,000 บาท (ค่าวุฒิการศึกษาระดับ ปวส.)

 

 

3.    ช่างติดตั้งภาคสนามชั้น (ต) : จำนวนที่รับสมัคร 2 อัตรา

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (ป.ตรี) สาขาไฟฟ้า หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

เพศ : ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารฯ หรือผ่านการศึกษา รด. ชั้นปี3)

อายุ : ไม่เกิน 28 ปี

เงินเดือน : 15,000 บาท (ก่อนหักเงินประกันสังคมฯ) + 3,000 บาท (ค่าวุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี)

 

 

ขอบเขตการทำงาน: ทำหน้าที่ช่างติดตั้งโครงสร้างพื้นฐานระบบสื่อสารทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

เวลาทำงาน : 8.00-17.00 น (ทำงานวันจันทร์ ถึงวันเสาร์)

สวัสดิการ : เงินเพิ่มประจำโครงการฯ, เครื่องแบบ, ค่าล่วงเวลา, ประกันสังคมฯ, การอบรมวิชาชีพ

สถานที่สำนักงาน : ประจำสำนักงาน กิ่งแก้ว-สุวรรณภูมิ สมุทรปราการ

 

 

ผู้ที่สนใจสามารถส่งใบสมัครฯมาทางอีเมลล์ ( E-mail : siamsym@hotmail.com ) โดยส่งถึง หัวหน้าวิศวกรโครงการฯ หรือหากต้องการหาข้อมูลของบริษัทฯ สามารถดูข้อมูลบริษัทฯ ได้จากหน้าเว็บไซต์บริษัทฯ  ( www.siamfiber.com ) สามารถโทรสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์ 02-175-2692-3 (ติดต่อ คุณธรรมสาร : หัวหน้าวิศวกรโครงการฯ) โดยบริษัทฯจะเปิดรับสมัครถึงวันที่ 4 เมษายน 2566 

Visitors: 135,062